Interessentskabsmøde 23. Marts 2022 - 19.30 Harboøre Centeret

Interessentskabsmøde i Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S

Der indkaldes herved til ordinært interessentskabsmøde:

 

Onsdag den 23. marts 2022 - kl. 19.30 i Harboøre Centeret  

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 4. a) Forelæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab til godkendelse.
  b) Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag).
 6. Valg af ledelse. På valg er Peter Wisbech Christensen, Niels Olaf V Jensen og Jens Jørgen Birch.
  Valg af suppleanter. På valg er Morten Lund og Anton Andreasen.
 1. Valg af revisor. Regnskabet skal udarbejdes af registreret eller statsautoriseret revisor.
  Revisor vælges for et år ad gangen.
 1. Eventuelt

 

Vel mødt i Harboøre Centeret.

Med venlig hilsen

Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S

 

 

 

Info:

 

På hjemmesiden www.nbvind.dk under investor, login, regnskaber kan du finde:

 

 

Årsrapport 2021.

Skattemæssige dispositioner for 2021. (husk du skal selv indberette til SKAT)

Opgørelse til alle der deltager i fælleslån.  (husk du skal selv indberette renteudgiften til SKAT)

(LOGIN: brugernavn: investor Kodeord: godvind1

 

 

 

NB: Vigtig – Det er dit eget ansvar at indberette til SKAT. Husk det nu.

Velkommen til vores hjemmeside

Her kan du læse om historien bag vores Vindmøllelaug, hvordan det hele startede, og hvor projektet er i dag. Som Investor i I/S'et har du derudover adgang til vores datarum, hvor du kan finde årsrapporter og andre oplysninger.

Ved spørgsmål kontakt venligst: info@nbvind.dk

 

_____________________________________

Produktionsdata

I/S Nissum Bredning Vind                      
Produktionsdata for 4 stk. Siemens-Gamesa 7,0 MW - 154 vindmøller          
Møllerne blev i driftsat den 18.02.2018 - der var TOC den 15.3.2018        
  Beregnet    Produktion    Produktion   Produktion      Produktion    Udlodn. Produktion Udl.
  produktion    2018   2019   2020     2021   2021 2022 2022
Jan 12.996.100   0   11.778.850   16.583.998     7.983.628     13.957.613  
feb 10.972.900   2.278.770   10.926.650   12.140.039     10.828.567   125 15.116.140  
Mar 11.377.400   10.067.660   12.949.600   11.025.788     9.633.307        
Apr 9.860.400   8.572.110   7.247.910   8.777.139     8.995.227   100    
Maj 8.646.900   5.993.090   12.094.510   9.514.954     5.658.366        
Jun 8.040.100   8.492.550   7.034.710   4.992.297     6.107.028   60    
Jul 6.826.500   7.126.530   8.914.630   10.854.226     7.823.826        
Aug 7.736.600   8.144.820   7.314.590   5.185.706     9.322.385   85    
Sep 8.444.700   11.240.020   11.137.070   9.438.867     6.842.412        
Okt 11.175.200   12.388.430   8.998.190   9.674.750     11.497.188   145    
Nov 11.781.900   10.414.930   7.661.599   9.974.740     11.375.724        
Dec 13.501.300   12.457.090   13.129.885   10.660.255     10.937.286   125    
I alt kWh 121.360.000   97.176.000   119.188.194   118.822.759     107.004.944   640 29.073.753  
                             
EMD har beregnet den årlige produktion til 121.360.000 kWh.               
                             
Den beregnede produktion er månedsopdelt med baggrund i vindstatistikken for de senese 10 år. 
                             
Produktion 2018, 2019, 2020,2021 er lig den afregnede produktion.        

_____________________________________

Følg os på Facebook

Du kan se hvor langt byggeriet er ved at følge vores Facebook-gruppe her:

Facebook gruppe NB-Vind

 

 

_____________________________________