_____________________________________

Interessentskabsmøde 26. August 2021 - 19.30 Harboøre Centeret

Interessentskabsmøde i Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S

 På grund af Covid19 har vi ikke kunnet indkalde rettidig til ordinære interessentskabsmøder for 2020 og her i 2021.

 Vi føler nu det er forsvarligt at indkalde. Der indkaldes derfor til ordinære interessentskabsmøde.

 

Torsdag den 26. august 2021 - kl. 19.30 i Harboøre Centeret  

 

Dagsorden for 2020/2021, idet vi behandler årene samlet:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse (både 2019 og 2020)
  4. a) Forelæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab til godkendelse. (både 2019 og 2020)
    b) Forelæggelse af budget for det kommende år. (2021)
  5. Indkomne forslag. Der er indkommet 2 forslag fra interessenter til behandling på generalforsamlingen:

a) Undersøge muligheden for indkøb af radaranlæg til styring af flylysene på møllerne.

b) For at øge informationsniveauet foreslås det at: ”Bestyrelsens dagsordener og referater lægges på hjemmesiden

6. Valg af ledelse - På Valg er Jørn Snejbjerg og Dorte Fabricius

7. Valg af revisor. Regnskabet skal udarbejdes af registreret eller statsautoriseret revisor - Revisor vælges for et år ad gangen

8. Eventuel

  

Vel mødt i Harboøre Centeret.

 

Bemærk: Der er fortsat lovgivning om, at der skal forevises Corona Pas eller gyldig PCR/Kvik test. Harboøre Centeret vil ved indgangen anmode om forevisning.   

 

Med venlig hilsen

Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S

Bestyrelsen

_____________________________________

Velkommen til vores hjemmeside

Her kan du læse om historien bag vores Vindmøllelaug, hvordan det hele startede, og hvor projektet er i dag. Som Investor i I/S'et har du derudover adgang til vores datarum, hvor du kan finde årsrapporter og andre oplysninger.

Ved spørgsmål kontakt venligst: info@nbvind.dk

 

_____________________________________

Produktionsdata

I/S Nissum Bredning Vind                          
Produktionsdata for 4 stk. Siemens-Gamesa 7,0 MW - 154 vindmøller                  
Møllerne blev i driftsat den 18.02.2018 - der var TOC den 15.3.2018                  
  Beregnet produktion   Produktion  2018   Produktion 2019   Udl. 2019   Produktion 2020 Udl. 2020 Produkt.2021 Udl. 2021
Jan 12.996.100   0   11.778.850       16.583.998     7.983.623    
feb 10.972.900   2.278.770   10.926.650   130   12.140.039   155 10.828.567   125
Mar 11.377.400   10.067.660   12.949.600       11.025.788     9.633.307    
Apr 9.860.400   8.572.110   7.247.910   150   8.777.139   130 8.995.227   100
Maj 8.646.900   5.993.090   12.094.510       9.514.954     5.658.366    
Jun 8.040.100   8.492.550   7.034.710   110   4.992.297   80 6.107.028   60
Jul 6.826.500   7.126.530   8.914.630       10.854.226     7.800.000    
Aug 7.736.600   8.144.820   7.314.590   85   5.185.706   120      
Sep 8.444.700   11.240.020   11.137.070       9.438.867          
Okt 11.175.200   12.388.430   8.998.190   135   9.671.751   105      
Nov 11.781.900   10.414.930   7.661.599       9.974.740          
Dec 13.501.300   12.457.090   13.129.885   130   10.665.000   120      
I alt kWh 121.360.000   97.176.000   119.188.194   740   118.824.505   710 57.006.118   285
                             
EMD har beregnet den årlige produktion til 121.360.000 kWh.                             
                             
Den beregnede produktion er månedsopdelt med baggrund i vindstatistikken for de senese 10 år.           
                             
Produktion 2018, 2019 er lig den afregnede produktion.                    

_____________________________________

Følg os på Facebook

Du kan se hvor langt byggeriet er ved at følge vores Facebook-gruppe her:

Facebook gruppe NB-Vind

 

 

_____________________________________