Indkaldelse til generalforsamling 2018

af JOL (kommentarer: 0)

Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S indkalder herved til ordinær generalforsamling:

Vi indkalder hermed til Generalforsamling den 26. marts 2018 kl. 19.30 i Harboøre Centeret. 

Obs: Investorer har allerede nu adgang til årsrapporten på vores login-side.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

4.

a) Forelæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab til godkendelse.

b) Forelæggelse af budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag

6. Valg af ledelse, samt valg bestyrelsesmedlemmer til I/S Nissum Bredning

7. Valg af revisor. Regnskabet skal udarbejdes af registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

8. Eventuelt

 

Vel mødt i Harboøre Centeret.

 

Med venlig hilsen

Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S

Gå tilbage