Indkaldelse til generalforsamling

af JOL (kommentarer: 0)

Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S indkalder herved til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 29. marts 2017 - kl. 19.30 i Harboøre Centeret  

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
      a)Forelæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab til godkendelse.
      b)Forelæggelse af budget for det kommende år.
4. Indkomne forslag
5. Valg af ledelse, samt valg af bestyrelsesmedlemmer til I/S Nissum Bredning
6. Valg af revisor. Regnskabet skal udarbejdes af registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.
7.Eventuelt

 

Vel mødt i Harboøre Centeret.

 

Med venlig hilsen

Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S

Gå tilbage